۱۷
خرداد

مقایسه فولاد مصرفی و بتن در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) و سقف های کامپوزیت معمولی

مقایسه فولاد مصرفی و بتن در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک Metal Deck ) و سقف های کامپوزیت معمولی از بررسی های فنی و اقتصادی انجام شده...

ادامه مطلب