۱۷
خرداد

معرفی سقف های تیرچه فلزی (تیرچه کرمیت)

معرفی سقف های تیرچه فلزی (تیرچه کرمیت) سقف تیرچه فلزی بدون شمع بندی دراین سیستم سقف از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب بـا بتن استفاده مـی...

ادامه مطلب