اجرای گلمیخ شرکت عمران گستر تمدن
۱۲
مهر

اجرای گلمیخ – شرکت عمران گستر تمدن

اجرای گلمیخ – شرکت عمران گستر تمدن از فعالیتهای شرکت عمران گستر تمدن تولید گلمیخ عرشه فولادی و فروش گل میخ عرشه فولادی می باشد .به طور کلی مرحله...

ادامه مطلب