• تلفن: 02144042557 - 09121865926
  • ایمیل: info@omrangostarco.com
  • ساعات کاری: 09:00-18:00

سوالات متداول

سوالات پیش از خرید

تست

پاسخ تست تست تست

تست دوم

پاسخ تست دوم…تست دوم

تست سوم

پاسخ تست سوم….

تست چهارم

پاسخ تست چهارم….چهار

پرسش درباره محصولات

تست سوال یک

پاسخ تست …سلام

تست بعدی

اینم یک تست دیگه!

نحوه پرداخت به عمران گستر

چطوری؟

خوبم!

خودت چطوری

سوالی برایتان باقی مانده است..؟