اجرای پروژه ویلایی با سقف عرشه فولادی واقع در آجین دوجیندر 2 طبقه به متراژ تقریبی 1000 مترمربع