پروژه اجرای سقف عرشه فولادی واقع در یافت آباد با کاربری حسینیه در 3 طبقه