نحوه عبور تاسیسات در سقف عرشه فولادی

توضیح کار : در این بخش نحوه عبور تاسیسات در سقف عرشه فولادی و اجرای سقف کاذب در تعدادی از پروژه ها توضیح داده شده است .

مشاهده تمام پروژه ها

 

 

تاسیسات سقف عرشه فولادی

 

 

نحوه اجرای سقف کاذب زیر سقف عرشه فولادی