طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی به همراه دیوار برشی واقع در اتوبان صدر در 6 طبقه