طراحی تولید و اجرای سقف عرشه فولادی در خاوران در 4 طبقه