پروژه اجرای سقف عرشه فولادی مقبره شهدا واقع در شهر قدس

پروژه های اجرا شده توسط شرکت عمران گستر تمدن

 

 

 

 

پروژه سقف عرشه فولادی شهرک قدس