طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی واقع در شهرک گلستان در 5 طبقه