پروژه اجرای سقف عرشه فولادی واقع در شهرک غرب در 4 طبقه