سقف عرشه فولادی شهرک شمس آباد آقای مهندس طاهری

توضیح کار : این پروژه در یک سقف به مساحت حدودا 1500 مترمربع اجرا شده است .

ضخامت ورق 0.8 میلی متر و گام ورق 75 می باشد

گلمیخ به صورت تمام کنگره اجرا شده است .

مشاهده تمام پروژه ها