پروژه اجرای سقف عرشه فولادی واقع در بلوار ارتش در 5 طبقه