طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی در 4 طبقه واقع در آیت اله کاشانی بلوار شقایق