تولید و اجرای سقف کامپوزیت عرشه فولادی در جنت آباد شمالی در 7 طبقه