تولید و اجرای سقف عرشه فولادی استان قزوین در 4 طبقه