اجرای پروژه سقف عرشه فولادی  در 8 طبقه به مساحت 8000 متر مربع واقع در نور

 

 

اجرای پروژه سقف عرشه فولادی در نور