اجرای فونداسیون معدن شن و ماسه بهار شهریار

فونداسیون در قسمتهای مختلف و در ابعاد مختلف اجرا شد ، فونداسیون دستگاه پرس ، فونداسیون خطوط انتقال ، فونداسیون بالابرها ، فونداسیون اتاق های بخار و …