اجرای سقف عرشه فولادی پروژه قوه قضائیه واقع در سیمون بولیوار