طراحی و اجرای سقف کامپوزیت عرشه فولادی واقع در شهر زیبا ، کاربری ساختمان تجاری می باشد .

 

 

 

 

 

مشاهده تمام پروژه های سقف عرشه فولادی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران