پروژه سقف عرشه فولادی شهرک گلستان در 4 طبقه اجرا شده است .