اجرای سقف عرشه فولادی شهرک صنعتی شمس آباد آقای تفوقی