اجرای سقف عرشه فولادی واقع در شهرک صنعتی خوارزمی در 3 سوله