اجرای سقف عرشه فولادی دهکده المپیک در 4 بلوک

اجرای سقف عرشه فولادی دهکده المپیک