طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی بر روی اسکلت بتنی در یک طبقه به مساحت 2000 متر مربع