اجرای سقف عرشه فولادی بانک سپه خیابان امیر کبیر در 3 طبقه